Voor wie?

SchoolsOUT biedt ondersteuning op maat bij aandacht schenken aan seksuele en genderdiversiteit. De aanpak is geschikt voor de kinderopvang, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Onze doelgroep bestaat uit alle leerlingen en medewerkers op een school. Hoe een school omgaat met seksuele en genderdiversiteit is als het ware een soort lakmoesproef. Oftewel: als een school veilig en prettig voelt voor lhbtiq+ leerlingen en medewerkers, geldt dit vaak ook voor de anderen.

Doelgroepen met wie we samenwerken, zijn onder meer:

  • directies en medewerkers van scholen;
  • bestuurders van scholenkoepels;
  • Gender & Sexuality Alliances (GSA’s) op scholen;
  • ouders van leerlingen en
  • politiek verantwoordelijken voor het emancipatie- en onderwijsbeleid.