Kaart 5: Landen waar homoseksualiteit wordt gezien als een zwaar misdrijf

Kaart 6: Landen waar discriminatie op basis van seksuele oriëntatie verboden is